Жүргізілген іс шаралар

2020 жылдың 6 қазанында «Сыбайлас жемқорлық біз үшін емес» акциясына орайластырылған Маңғыстау эксперименталды ботаникалық бағының қызметкерлері арасында этика нормаларын сақтау және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне қарсы іс-қимыл бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Барлық қызметкерлер бекітілген корпоративтік ережелерімен жеке танысты.

Корпоративтік іс-шараларды өткізу үшін аға инженер А.Толембаеваға іс-шаралар жоспарын жасау тапсырылды.

«Айдың үздік қызметкері» байқауында қызметкерлерді ынталандыру және марапаттау үшін комиссия құрылды.

 

6 октября 2020 года проведена разъяснительная работа по вопросам соблюдения этики и противодействия коррупционным рискам среди сотрудников Мангышлакского экспериментального ботанического сада приуроченная к акции «Коррупция не для нас». Все сотрудники персонально ознакомлены с утвержденными Правилами корпоративной этики.  

Для проведение корпоративных мероприятий поручено Толембаевой А.- старшему инженеру составить план мероприятий.

Создана комиссия для стимулирования и поощрения сотрудников по конкурсу «Лучший сотрудник месяца».